Rómulo Celdrán og Kristoffer Axén

11.08 - 23.09 2023

Kristoffer Axén / What The Rain Brought + Rómulo Celdrán / SOLID

Kristoffer Axéns fotografier og fotoserier udspiller sig i anonyme miljøer, der balancerer mellem hverdagslige og imaginære. Billedets figurer er trukket ind i sig selv, ind i sine omgivelser, hvor et øjeblik er indfanget; midt i en begivenhed, i et scenarie, der ligner almindeligheden, og så alligevel ikke. Værkerne har en sær ultravirkelighed eller uvirkelighed over sig. Disse mystiske atmosfærer vi ledes ud i, er omsluttende, solitære, drømmende. Fotografierne er i den digitale proces redigeret, således at bestemte dele fjernes, andre tilføjes, eller flere billeder kombineres. Slutteligt til en lettere foruroligende stemning, hvor mennesket alene, i par eller i en samling, befolker jorden og et sted, der føles fjernt, betænkeligt, men også intimt og trøstende. Værkerne er maleriske og filmiske. De er billedkomposition, virkelighedsopfattelse og suggestion. Med en introspektiv fornemmelse, men i en objektiv og næsten teaterlignende fremstillet virkelighed. Lyset og farven er vigtige protagonister i disse smukt konstruerede stemninger. // Rómulo Cédran retter sit fokus mod nogle af dagligdagens usofistikerede objekter, som han finder særligt attraktive på grund af deres design, funktionalitet eller æstetiske plasticitet. Fra en mental og fysisk vinkel, stiller Rómulo spørgsmål til hvordan og hvorfra objektet kan betragtes, beskrives og præsenteres. Det er en abstraktion af genstanden og dets form; som realismens objekt, i en enkelt forstørrelse af hverdagens mikrokosmos. Værkerne her tilhører en serie kaldet HI-RES. Hånden eller handsken er denne udstillings element. Handsken er et et objekt ekstremt tæt på mennesket. Den omslutter hånden, og viser mennesket, som et symbol på vores art, uden en eksplicit repræsentation eller personifikation. Handskeformen forstærker betydningen af en universel gestus, en gøren, et fast objekt. Den er som et menneskeligt tegn, og et tegn på tilstedeværelse. Ligesom hulemenneskets forhistoriske håndafbildninger, der fortalte at `her var et menneske´. Rómulos handsker er håndens objekt, set i æstetikkens og kunstens lys. Frembragt i polyurethane, resin and enamel.

UDSTILLINGS-KALENDER

KOMMENDE UDSTILLINGER

Annemette Lichtenberg og Marie J. Engelsvold / Medvind

læs mere her

TIDLIGERE UDSTILLINGER

Marianne Thygesen / Ancient Cultures

læs mere her

Birgit Bjerre / Rumfald

læs mere her

Finn Richardt / Understrømme

Læs mere her

Paul Neale / Domestica 12.01 - 10.02. 2024

Læs mere her