Birgit Bjerre

Silent Alphabet
Udstillingsperiode 8. okt - 13. nov 2021

Birgit Bjerres organiske og levende værker fortæller en historie om hvor magtfuld kunst kan være. Udstillingen ”Silent alphabet” undersøger hvordan maleriet og tegningen med sin blotte fysik, handling og stoflighed bruger en slags logik, et ordløst alfabet, som vi kender det fra kroppen, musikken og biologien.
 
Billederne i lysægte tusch og oliepastel på papir har klare referencer til naturens essentielle former. Den på én gang skabende og dissekerende handling i biologiens univers er et gennemgående tema i Birgit Bjerres kunst, til tider med et helt abstrakt udtryk, og andre gange med tydelig forbindelse til konkrete biologiske fænomener.
 
Spørgsmålet er, om man kan sige, at der findes en fællesnævner, en slags logik på tværs af menneskets biologiske grundlinjer. Som om der findes særlige koder, som vores sanseapparat intuitivt genkender uden nødvendigvis at bruge ord. Det er sådanne arketypiske figurationer, som Birgit Bjerre søger, når hun placerer sine organiske former i billedet – bevæget af tyngde, opdrift, adskillelse, berøring og opløsning. Hun er optaget af, hvordan et værk for eksempel kan vise klaustrofobi blot ved hjælp af form. Maleriet – den ordløse kunstart – bruger derved et sprog, som vi kan genkende.   Birgit Bjerres tekniske brug af tekstur, nuance, dybde og transparens bibringer samtidig værket en stærk æstetik, der fastholder, og en blødhed, der virker hjemlig. Samlet skaber det et komplekst system af biologiske former og fænomener af varierende genkendelighed, som man kan relatere til, flytte ind i, og arbejde videre på med krop og sanser. Det er et konceptuelt greb, som Christian Kortegaard Madsen, kurator og museumsinspektør på Museum Jorn, har indfanget meget præcist:
 
”Birgit Bjerre er en rutineret tegner og maler med et personligt udtryk, hvor naturens fænomener, nære som fjerne, fortolkes i på én gang komplekse og enkle billeder. Således betragter vi i ét og samme værk former, der minder om encellede organismer, der bevæger sig i mystiske systemer; et hektisk bistade i en træstub; eller en storby set fra fugleperspektiv. Med en serie af afstøbninger i bivoks, der stadig er under udarbejdelse, griber Birgit Bjerre det konceptuelle og materielle, og overlader de afsluttende stadier af værkernes tilblivelse til bierne. Dermed viser hun, at hun ikke blot er maler og tegner, men også en konceptuelt funderet samtidskunstner. Birgit Bjerres værker er æstetiske og dynamiske. De har historie, mening og kant.”

UDSTILLINGS-KALENDER

KOMMENDE UDSTILLINGER

Maria Viftrup

Læs mere her

TIDLIGERE UDSTILLINGER

Rómulo Celdrán og Kristoffer Axén

Læs mere her

Roman Klonek

Læs mere her

Jens Chr. Jensen

Læs mere her

Søren Tougaard

Læs mere her