Freja Brinks

I øjeblikket udstiller Freja Brinks 4 værker på årets sommerudstillingen som kan opleves indtil lørdag d. 29/6

 

Selv skriver hun sådan her om sine værker :

Helt fra barnsben har absolutter irriteret mig. I billedkunst finder man kunstnerens facit ved den lille underskrift i nederste højre hjørne. Mit primære mål med min kunst er at gøre op med dette facit. Jeg ønsker, at beskueren selv skal tage stilling. Mit fokus er derfor udelukkende at udforske og fortolke den simpleste form som findes – cirklen. Jeg arbejder med mange forskellige farver og udtryk med det cirkulære som fællesnævneren i både motiv og ramme. Ved at lade beskueren dreje værkerne 360 grader har jeg gjort op med facittet og derved ladet beskueren danne sig sine egen indtryk og ideer. For mig skal kunst ikke beskrives, men derimod ses, opleves og mærkes.

Min inspiration finder jeg i hverdagsgenstande. Eller rettere en skæv vinkel på hverdagsgenstande. Jeg kan finde inspiration i bunden af en vase, revner i fortovet eller naboens tag. For mig handler det om at kigge på ting fra en ny vinkel og derved finde nye mønstre og former. Lys og skygger har også en stor betydning i min inspirationssøgen. En genstand kan fuldstændig ændre udseende og betydning, hvis man kigger fra en skæv vinkel og lyset rammer rigtigt.

På trods af cirklens enkle form er den både kompleks og modsætningsfyldt, hvilket giver udtryk i forskellige betydninger og fortolkninger afhængig af tid, sted og kultur. Disse modsætninger er interessante for mig at udforske i dybden. Jeg arbejder derved med en ”cirkulær dekonstruktion”. At definere en snæver afgrænsning for sine kunstneriske rammer, skaber på sin vis en kunstnerisk mangfoldighed, når begrænsningerne afsøges, dekonstrueres og transformeres til ny inspiration. Således bliver mit kunstneriske arbejde med cirklen som dogme ligeså modsætningsfyldt som cirklen i sig selv. Cirklens begrænsning er derved med til at fremme min kunstneriske udfoldelse.

I mine værker arbejder jeg med det jeg kalder ”simple complexity”. Mine værker kan ved første øjekast se simple ud, men ved nærmere øjesyn bliver værkerne utroligt komplekse. Ramme og motiv fungerer således som en samlet enhed, som er uadskillelige fra hinanden. Motivet ændrer udtryk afhængig af lys, vinkel og afstand fra beskuer til motiv. Mine motiver er variable, idet billedet kan drejes 360 grader. Jeg skaber derved motivet, mens beskuer bestemmer placeringen. Mine værker kræver derfor stillingtagen fra og interaktion med beskueren