Jens Chr. Jensen

Tegn fra naturen
Udstillingsperiode 20.09 - 19.10 2019

Jens Chr. Jensens assemblager, relieffer, skulpturer og installationer bevæger sig ind i kunstoplevelsens ikke-sproglige, sanselige og meditative områder. Med deres rolige og stilsikre æstetik og form taler Jensen’s værker materialernes eget tidløse sprog. Det uundseeligt hverdagsagtige, det kasserede og det forgængeliges iboende skønhed - er uomtvistelig. Det kræver et usædvanligt veludviklet og selektivt samlerøje at spotte materialerne til den betydelige produktion af værker, som udgør kunstnerens ouevre. Hans forskellige fascinationer røber, at her er tale om en klassisk funderet kunstner, hvis kunstneriske fundament er materialerne og håndværket. Hertil kommer en personlig og engageret holdning til verden og dens natur- og kultur-ressourcer. Hans værkers forfinede materialeæstetik og stramme form åbner for forfaldets ekspressive poesi og for konstruktionens rene formalistiske skønhed. Jensen lægger ikke værkerne eller oplevelsen til rette foran beskueren med titler og referencer til materialernes historie og funktionalitet. Han overgiver dem kunstnerisk selvbevidst til beskueren, som det de er: nemlig dobbelttydige rester og tegn fra naturen og kulturen.

UDSTILLINGS-KALENDER

KOMMENDE UDSTILLINGER

Maria Viftrup

Læs mere her

Eric Savage (US)

Læs mere her

TIDLIGERE UDSTILLINGER

GENLYD

Læs mere her

Art Herning i Galerie Pi

Læs mere her

Rómulo Celdrán (ES)

Læs mere her

EMBALLAGE

Læs mere her