Jens Chr. Jensen i kunstmagasinet Janus

ENKELTHEDENS STORHED

Jens Chr. Jensens materialer er aldrig nye. De er derimod mærket af tidens slid og han bruger det, der ellers var lagt til side eller direkte smidt ud, af andre, som værdiløst, så det atter får nyt liv, i en ny og ofte overraskende sammenhæng. Det er i spændingen mellem den gamle form, som materialerne oprindeligt havde og som dengang gav dem en værdi, og det han skaber dem om til, der gør hans værker uhyre interessante og vedkommende. De indeholder på en og samme tid en stor enkelhed og udviser en enkel storhed. Det, der før var skrammel for de fleste bliver transformeret om til kunst med stor forfinet skønhed. Det handler om at han skaber en orden ud af kaos, uden at kaos forlader hverken beskueren eller værket. I Jensens hænder og med sin skarpe formsans, forvandler alt det, han får samlet sammen og fundet, sig til skulptur, relieffer og billeder med fortællinger. Tilsat, ikke mindst en meget fin fornemmelse for farver, skaber han en hel verden af orden, hvor enkelheden og gentagelsen rykker værkerne ud i endnu en dimension, som er tidløs, og hvor der hersker en æstetisk og arkitektonisk ro i små og større huse og templer.

-Uddrag fra artikel af Troels Laursen

Kunst magasinet Janus